Ministerie van Economische Zaken - Overheid gids NederlandInternet gids
 

Titel website: Ministerie van Economische Zaken
Land: Nederland
Categorie: Overheid
url: http://www.minez.nl/

Omschrijving website
De minister en de staatssecretaris vormen de politieke leiding van het ministerie. De secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal vormen de ambtelijke leiding. Tezamen besturen zij het ministerie dat bestaat uit directoraten-generaal en stafdirecties. De directoraten-generaal zijn verantwoordelijk voor advisering over en beleidsvoorbereiding op verschillende onderwerpen. De stafdirecties verzorgen de interne organisatie en ondersteuning voor het ministerie. Daarnaast heeft EZ een aantal diensten die belast zijn met de uitvoering van EZ-beleid. De diensten leggen verantwoording af aan de minister.

 

Overige links

Google
Web zoekgids.com