Interprovinciaal Overleg - Overheid gids NederlandInternet gids
 

Titel website: Interprovinciaal Overleg
Land: Nederland
Categorie: Overheid
url: http://www.ipo.nl/

Omschrijving website
De twaalf provincies werken samen in het Interprovinciaal Overleg, het IPO. Met die samenwerking willen wij de condities waaronder provincies werken optimaliseren en provinciale vernieuwingsprocessen stimuleren. Het IPO is actief op dezelfde terreinen als de provincies, zoals milieu, landelijk gebied, sociaal beleid, ruimtelijke ordening, wonen, economie en mobiliteit. Meer informatie hierover vindt u bij de afzonderlijke dossiers. Het IPO heeft drie kernfuncties: belangenbehartiging, platform en vernieuwing. De belangenbehartiging geven wij vorm door regelmatig te overleggen met onder andere de verschillende overheden en maatschappelijke organisaties. De platformfunctie vullen wij in door gelegenheden te creŽren kennis en ervaringen uit te wisselen, gezamenlijke standpunten te bepalen en initiatieven te ontplooien. Verder stimuleren en entameren wij vernieuwingsprocessen binnen provincies.

 

Overige links

Google
Web zoekgids.com