De Kustwacht - Overheid gids NederlandInternet gids
 

Titel website: De Kustwacht
Land: Nederland
Categorie: Overheid
url: http://www.kustwacht.nl/

Omschrijving website
De Nederlandse Kustwacht, ingesteld op 26 februari 1987, is een samenwerkingsorganisatie van zes departementen. Verkeer en Waterstaat, Defensie, Justitite, FinanciŽn, Landbouw-Natuurbeheer & voedselkwaliteit en Binnenlandse zaken, ten aanzien van dertien operationele overheidstaken op de Noordzee. Voor de uitvoering van deze taken worden varende en vliegende eenheden ter beschikking gesteld door de participerende diensten. De beleidsmatige verantwoordelijkheid is in handen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de operationele leiding van het Kustwachtcentrum is in handen van de Koninklijke Marine. Het Kustwachtcentrum heeft een 24-uurs bezetting en fungeert als centraal meld-, informatie- en coŲrdinatiecentrum en is tevens het Nationale Maritieme- en Aeronautische Redding Coordinatie Centrum (RCC).

 

Overige links

Google
Web zoekgids.com