Arbeidsinspectie - Overheid gids NederlandInternet gids
 

Titel website: Arbeidsinspectie
Land: Nederland
Categorie: Overheid
url: http://www.arbeidsinspectie.nl/

Omschrijving website
Op het Intranet van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt u diverse informatie gericht op de medewerkers van SZW. De Arbeidsinspectie bevordert door middel van handhaving de naleving van de wetgeving op het gebied van de veiligheid en gezondheid op het werk en bestrijdt illegale tewerkstelling. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan de aanpak van misstanden. De AI levert relevante informatie over de naleving op deze terreinen en draagt daarmee bij aan het inzicht in de werking en vergroting van de effectiviteit van het overheidsbeleid.

 

Overige links

Google
Web zoekgids.com